ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ, ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μεσογειακό Φόρουμ Μουσικής Παιδαγωγικής εμβρυικής, βρεφικής, νηπιακής, προσχολικής ηλικίας και πρώτων σχολικών ηλικιών και

της Μουσικής Παιδικότητας

1ο Διεθνές Συνέδριο

20-22 Απριλίου 2018

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Διεθνές Συνέδριο 2018 Πρόσκληση

Το Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μουσικής (C.C.R.S.M)  σε συνεργασιά με τον Σύνδεσμο Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (Σ.Ι.Π.Ε.Κ.), με την υποστήριξη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και με την συμβολή της Παγκύπριας Οργάνωσης Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής (Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ.), διοργανώνουν το 1ο Διεθνές Συνέδριο του Μεσογειακού Φόρουμ Μουσικής Παιδαγωγικής και εμβρυικής, βρεφικής, νηπιακής, προσχολικής ηλικίας και πρώτων σχολικών ηλικιών και της Μουσικής Παιδικότητας στις 20-22 Απριλίου 2018. Το Συνέδριο πλαισιώνεται από εκπαιδευτικά και οικογενειακά κονσέρτα για σχολεία, παιδιά και οικογένειες.

Σημείο εκκίνησης για τη σύσταση του Φόρουμ υπήρξε η διακεκριμένη Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση στη Μεσόγειο: βελτιώνοντας τη μουσικότητα των παιδιών, αξιολογώντας τη μουσικής μάθηση και αναπτύσσοντας την προετοιμασία των εκπαιδευτικών (2014-2017) με το ακρωνύμιο MusiChild. Το έργο σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το C.C.R.S.M με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της Μεσογείου. Το έργο έχει επιλεγεί ως αποτέλεσμα βέλτιστης πρακτικής Erasmus+ για τον σχολικό τομέα και παρουσιάστηκε στο Εορταστικό Συνέδριο 30 χρόνων των προγραμμάτων Erasmus στη Βόννη, Γερμανία τον Μάιο του 2017.

Το Φόρουμ αποτελεί πρωτοβουλία του Κυπριακού Κέντρου για την Έρευνα και Mελέτη της Μουσικής (CCRSM) σε συνεργασία με πολύ διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ειδικούς εκπαιδευτές από τη Μεσόγειο και τη διεθνή κοινότητα. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τη Μεσογειακή Επιτροπή, την ακαδημαϊκή Πρόεδρο του Συνεδρίου και τη διεθνή συμβουλευτική ομάδα παρακαλούμε όπως συνδεθείτε με την ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.musichildhoodsforum18.com

Διεθνής Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων είναι τώρα ανοιχτή

Προτάσεις για παρουσιάσεις που είναι συμβατές με τα θέματα του συνεδρίου είναι ευπρόσδεκτες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές:

 • Προφορικές παρουσιάσεις ερευνητικών πορισμάτων ή πορισμάτων έργων βέλτιστης πρακτικής (μέχρι 20 λεπτά με 10 λεπτά συζήτησης).
 • Παρουσιάσεις συμποσίων μέχρι 60 λεπτά. Υποβολή περιλήψεων κάθε παρουσίασης με τα στοιχεία κάθε ομιλητή και τη θεσμική τους σχέση μαζί με μια περίληψη του τρόπου με τον οποίο οι παρουσιάσεις του συμποσίου συνδέονται μεταξύ τους και τις λεπτομέρειες του επικεφαλή της ομάδας.
 • Διαλέξεις – κονσέρτα (μέχρι 35 λεπτά). Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να προσδιορίζουν την ακριβής διάρκεια και τη θεματολογία και να συνοδεύονται από ένα σύντομο  βιογραφικό του παρουσιαστή και σχετικών ενημερωτικών συνδέσμων.
 • Εργαστήρια (μέχρι 60 λεπτά). Οι υποβολές των προτάσεων πρέπει να προσδιορίζουν το ακριβές μήκος και να συνοδεύονται από το βιογραφικό του παρουσιαστή.
 • Συναυλίες με παιδιά (μέχρι 45 λεπτά).  Οι υποβολές των προτάσεων πρέπει να προσδιορίζουν την ακριβής διάρκεια, θεματολογία και να συνοδεύονται από το βιογραφικό του παρουσιαστή.

Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν περιλήψεις μέχρι 500 λέξεις και το βιογραφικό τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (υπόψη Δρ Αύρας Πιερίδου Σκουτέλλα).

Γενικές πληροφορίες

Γενικές απορίες για την εγγραφή, ταξίδι και διαμονή/κατάλυμα πρέπει να στέλνονται στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προθεσμίες:

Αποστολή προτάσεων μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2017 (Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές).

Οι παρουσιαστές θα ειδοποιηθούν μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2018.

Προθεσμία Εγγραφής Συνεδρίου: 28η Φεβρουαρίου 2018.

Η Υποβολή της Εγγραφής θεωρείται έγκυρη και η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την παραλαβή της απόδειξης της μεταφοράς των τελών από την τράπεζα.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν με την παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Ανασκόπηση Υποβολής προτάσεων

 • Όλες οι υποβολές θα εξεταστούν πλήρως και θα επιλεγούν από τα μέλη των επιτροπών του Μεσογειακού Φόρουμ.
 • Όλες οι υποβολές και οι παρουσιάσεις πρέπει να είναι στα Αγγλικά. Στην περίπτωση Ελληνόφωνων παρουσιαστών, μπορούν να καταθέσουν και να παρουσιάσουν στα Ελληνικά, με τις ακόλουθες προυποθέσεις (α) καταθέσουν διορθωμένη και επιμελημένη γραπτή παρουσίαση 1500-2000 λέξεων στα Αγγλικά κατα την εγγραφή τους στο Συνέδριο και (β) χρησιμοποιήσουν παρουσίαση σε μορφή PowerPoint ή άλλο γραπτό υλικό κατα την διάρκεια της παρουσίασης τους στα Αγγλικά.
 • Υποβολές που δεν παρουσιάζονται στις απαιτούμενες μορφές δεν θα ληφθούν υπόψη.
 • Θα παρέχεται μετάφραση κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων σε Ελληνικά και Αγγλικά, σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη φύση της παρουσίασης. Για παρουσίαση/ εις στα γαλλικά παρακαλώ επικοινωνήστε εκ των προτέρων με το CCRSM (Κυπριακό Κέντρο για την Έρευνα και με μελέτη της Μουσικής).

Προτάσεις προφορικών παρουσιάσεων

​Οι προτάσεις πρέπει να είναι στα Αγγλικά και μέχρι 500 λέξεις σε έκταση και θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα περιλήψεων Συνεδρίου για όλους τους παρουσιαστές. Οι περιλήψεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορές. Η Περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 5 στοιχεία:

 1. Θεωρητικό/παιδαγωγικό υπόβαθρο της μελέτης
 2. Στόχος/εστίαση της εργασίας/έρευνας που αναφέρεται
 3. Μέθοδος/προσέγγιση της εργασίας
 4. Αποτελέσματα και/ή περίληψη των κύριων ιδεών
 5. Συμπεράσματα και επιπτώσεις για τη μουσική εκπαίδευση

  

Επιδείξεις/ Εργαστήρια βέλτιστης πρακτικής

Η υποβολή για μια επίδειξη/εργαστήριο  περιλαμβάνει μια περίληψη έκτασης μέχρι 350 λέξεων. Η περίληψη πρέπει να παρέχει σαφείς πληροφορίες για το υπόβαθρο, τον σκοπό του εργαστηρίου, το περιεχόμενο, τη μέθοδο και τις εφαρμογές στη μουσική εκπαίδευση. 

Διάρκεια του εργαστηρίου: 60 λεπτά. Όλοι οι παρουσιαστές είναι υπεύθυνοι για τα μέσα και υλικά απαραίτητα για τις αντίστοιχές παρουσιάσεις τους. Οι οργανωτές ΔΕΝ θα παρέχουν οποιοδήποτε επιπρόσθετο/ειδικό εξοπλισμό.

Συμπόσια

Τα συμπόσια θα αποτελούνται από ένα σύνολο παρουσιάσεων σχετικών με ένα κεντρικό θέμα. Ο συνολικός επιτρεπόμενος χρόνος για ένα Συμπόσιο είναι 60 λεπτά και περιλαμβάνει παρουσιάσεις ( 3 ή 4) και συζητήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του συντονιστή.

Ο συντονιστής του συμποσίου θα υποβάλει την Κύρια Περίληψη 500 λέξεων η οποία περιλαμβάνει τον σκοπό και την αιτιολόγηση του συμποσίου που θα δημοσιευτούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου.


Πολιτική Πολλαπλών Υποβολών

Ένα άτομο μπορεί να παρουσιάσει μέχρι 2 προφορικές παρουσιάσεις ή Εργαστήρια/Επιδείξεις, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υποβεβλημένων προτάσεων.

Τομείς και θέματα των παρουσιάσεων ( με αλφαβητική σειρά ).

 • Αξιολόγηση και μέτρηση της μουσικής εκπαίδευσης για παιδιά – Αποτελεσματικότητα διδασκαλίας και μεθόδων μάθησης
 • Εγκυμοσύνη και μουσική  
 • Εκπαιδευτικοί νεαρής παιδικής ηλικίας και προετοιμασία των δασκάλων μουσικής
 • Επαγγελματική ανάπτυξη μουσικών και παιδική μάθηση και διδασκαλία της μουσικής
 • Ευρωπαϊκή/Δυτική κλασσική μουσική
 • Ιθαγένεια και πολιτότητα στη μουσική παιδικότητα και μουσική εκπαίδευση και έρευνα
 • Κινητικότητα στη Μεσόγειο, ταυτότητες και μουσική εκπαίδευση
 • Κοινοτική μουσική δραστηριότητα και παιδιά
 • Κοινωνιολογία της μουσικής και μουσική εκπαίδευση       
 • Μουσική ανθρωπολογία και εθνομουσικολογία
 • Μουσική γνωστική ανάπτυξη
 • Μουσική δημιουργία από και για παιδιά 
 • Μουσική εκπαίδευση εμβρυικής ηλικίας, βρεφικής, νηπιακής, προσχολικής ηλικίας και πρώτων σχολικών ηλικιών (γενική τάξης, ενόργανη, φωνητική ή/και βασισμένη σε κίνηση μουσική εκπαίδευση)
 • Μουσική εκπαίδευση και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων
 • Μουσική εκπαίδευση και διεπιστημονικές προσεγγίσεις
 • Μουσική παιδαγωγική και τελευταίες εξελίξεις σε έρευνα και πρακτικές, ευρήματα και συνεισφορές
 • Μουσική παιδικότητα (παρελθόν, παρόν, μέλλον)
 • Μουσική παιδικότητα και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Μουσική στα σχολεία
 • Μουσική ψυχολογία και ανάπτυξη
 • Μουσικές ιστορίες, κουλτούρες, παραδόσεις και κληρονομιά, παρελθόν, παρόν και μέλλον στη Μεσόγειο
 • Μουσικές ταυτότητες
 • Μουσικό παιχνίδι
 • Μουσικολογία και παιδικότητα
 • Μεσογειακοί μουσικοί πολιτισμοί 
 • Μη προνομιούχα παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες και μουσική εκπαίδευση
 • Πανεπιστημιακές σπουδές και ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών μουσικής και επαγγελματική εργασία
 • Πολιτισμικές μελέτες και παιδικότητα
 • Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα
 • Πρωτοβάθμια μουσική εκπαίδευση και μουσική παιδική ηλικία
 • Συνεισφορά της μουσικής εκπαίδευσης στην κοινωνική ένταξη, αλληλεγγύη, ειρήνη και συνύπαρξη μέσω της ποικιλομορφίας και της διαφορετικότητας
 • Τυπική και άτυπες μορφές μάθησης

Χώρος Διεξαγωγής του Συνεδρίου και ημερομηνία

20-22 Απριλίου 2018

Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διογένους 6, Έγκωμη 2404

Λευκωσία, Κύπρος

Για πληροφορίες

Για ενημέρωση των εξελίξεων που αφορούν το συνέδριο και τις διάφορες δραστηριότητες του καθώς και άλλα σχετικές πληροφορίες επεσκέφθητε την ιστοσελίδα:  www.musichildhoodsforum18.com

Σχετικές Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Κέντρου για την Έρευνα και Μελέτη της Μουσικής CCRSM (www.ccrsm.org.cy), και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.