ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ, ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΣΟΓΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Μεσογειακό Φόρουμ Μουσικής Παιδαγωγικής εμβρυικής, βρεφικής, νηπιακής, προσχολικής ηλικίας και πρώτων σχολικών ηλικιών και της Μουσικής Παιδικότητας

Διοργάνωση-Σκοποί

Το Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μουσικής (C.C.R.S.M.)  σε συνεργασιά με τον Σύνδεσμο Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (Σ.Ι.Π.Ε.Κ.), με την υποστήριξη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και με την συμβολή της Παγκύπριας Οργάνωσης Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής (Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ.), διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο του Μεσογειακού Φόρουμ Μουσικής Παιδαγωγικής εμβρυικής, βρεφικής, νηπιακής, προσχολικής ηλικίας και πρώτων σχολικών ηλικιών (κύκλος Α δημοτικού σχολείου) και της Μουσικής Παιδικότητας στις 20-22 Απριλίου 2018. Το Συνέδριο πλαισιώνεται από εκπαιδευτικά και οικογενειακά κονσέρτα για σχολεία, παιδιά και οικογένειες.

Σημείο εκκίνησης για τη σύσταση του Φόρουμ υπήρξε η διακεκριμένη Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση στη Μεσόγειο: βελτιώνοντας τη μουσικότητα των παιδιών, αξιολογώντας τη μουσικής μάθηση και αναπτύσσοντας την προετοιμασία των εκπαιδευτικών (2014-2017) με το ακρωνύμιο MusiChild. Το έργο σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το C.C.R.S.M με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της Μεσογείου. Το έργο έχει επιλεγεί ως αποτέλεσμα βέλτιστης πρακτικής Erasmus+ για τον σχολικό τομέα και παρουσιάστηκε στο Εορταστικό Συνέδριο 30 χρόνων των προγραμμάτων Erasmus στη Βόννη, Γερμανία τον Μάιο του 2017.

Το Φόρουμ αποτελεί πρωτοβουλία του Κυπριακού Κέντρου για την Έρευνα και μελέτη της Μουσικής σε συνεργασία με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ειδικούς εκπαιδευτές από την Μεσόγειο και τη διεθνή κοινότητα. 

Το Συνέδριο σηματοδοτεί την ίδρυση αυτής της πρωτοποριακής και πολύ αναγκαίας πρωτοβουλίας στη μουσική εκπαίδευση και μουσική παιδικότητα στη Μεσογειακή περιοχή, το Μεσογειακό Φόρουμ Μουσικής Παιδαγωγικής εμβρυικής, βρεφικής, νηπιακής, προσχολικής ηλικίας και πρώτων σχολικών ηλικιών και Μουσικής Παιδικότητας.

Η παρακολούθηση του Διεθνές Συνεδρίου 2018 δίνει στον συμμετέχοντα επαγγελματική ιδιότητα μέλους του φόρουμ για τα έτη 2018-2020.

Ως εκ τούτου, θα εκδοθεί Ειδικό πιστοποιητικό μέλους του Φόρουμ.

Το Φόρουμ στοχεύει στο κτίσιμο συμπερίληψης, βιωσιμότητας, αξίας και υπεροχής στον τομέα της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης των παιδιών, της μουσικής επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τομέων της κοινωνίας και της μουσικής εκπαίδευσης που συνδέεται με την μουσική ανάπτυξη των παιδιών και τη μάθηση της μουσικής σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια μάθησης. Στοχεύει στην υποστήριξη της μουσικής εκπαίδευσης σε διαφορετικές περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου και πιο πέρα και στην παροχή περισσότερο ευρείας πρόσβασης σε πιο κατάλληλη, υψηλότερης ποιότητας μουσική εκπαίδευση και μουσική παιδεία (επίσημη και ανεπίσημη).

Το Φόρουμ τονίζει τη σημασία μιας περιεκτικής μουσικής παιδείας και κατάρτισης τόσο των εκπαιδευτικών μουσικής όσον και των εκπαιδευτικών γενικών μαθημάτων στην προσχολική και σχολική ηλικία και προσκαλεί διεθνή έρευνα και ενημερωμένο πρακτικό διάλογο, ανταλλαγή, συγκριτική σκέψη και συνεργασία.

Το Φόρουμ στοχεύει να:

-        προωθήσει σύγχρονες ιδέες για τη μουσική εκπαίδευση από την εμβρυική ηλικία μέχρι την ηλικιακή συμπλήρωση της παιδικότητας, βασισμένες σε ακαδημαϊκή έρευνα και τις διεθνείς και τοπικές βέλτιστες παιδαγωγικές πρακτικές,

-        συζητήσει και  συγκρίνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά συμμετέχουν στις δικές τους μουσικές κουλτούρες και πρακτικές,

-        υποστηρίξει τη μουσική παιδεία σε διάφορες περιοχές/έθνη/κοινότητες της Μεσογείου και πέρα,

-        εκσυγχρονίσει τις μεσογειακές μουσικές παραδόσεις, κληρονομιά, κόσμους, στυλ και πρακτικές με πιο σχετικές, αποτελεσματικές, παιδοκεντρικές και ανθρωποκεντρικές επικεντρωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και ευρήματα μελετών,

-        εξερευνήσει τους πολυδιάστατους μεσογειακούς κόσμους των νεαρών παιδιών και να συγκρίνει και να συζητήσει ομοιότητες και διαφορές στη μετάδοση της μουσικής σε διάφορες κουλτούρες,

-        βελτιώσει τις πρακτικές της μουσικής παιδείας και μουσικοπαιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των μουσικών που ασχολούνται με τη μουσική μάθηση του παιδιού με έμφαση στις μικρές ηλικίες,

-        επεκτείνει/ενθαρρύνει την ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της μουσικής των παιδιών και της μουσικής για τα παιδιά, τη μάθηση και διδασκαλία στην περιοχή με την προώθηση συζήτησης, ανασκόπησης, ανάπτυξης έργων και προγραμμάτων και της συνεργατικής και συγκριτικής εκπαίδευσης,

-        παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε μουσική εκπαίδευση ψηλής ποιότητας προς το παιδί, την οικογένεια και τον εκπαιδευτικό,   

-        συνεισφέρει στη μουσική ευημερία και ανάπτυξη του παιδιού και της οικογένειας,

-        συνεισφέρει σε πιο χαρούμενη μουσική ζωή, δημιουργικότητα και έκφραση για το παιδί, τον εκπαιδευτικό, τον μουσικό, τον ενήλικα και όλους τους εμπλεκόμενους στην μουσική μάθηση και εμπειρία.